logo background
Stichting Hulp aan Oost Europa   






Wie zijn wij?


Henk en Diny Herbold zijn ruim 40 jaar als evangelisten werkzaam zijn in Nederland, België en Oost Europa. In die periode hebben zij door Gods genade, tot vele mensen het evangelie mogen prediken en hebben ze onderwijs gegeven in verschillende evangelische en pinkstergemeenten in ons land en daar buiten.

Hoe het begon.

Ruim 40 jaar geleden riep God hen in Zijn dienst. Ze verlangde beiden om mensen voor Jezus te winnen en juist daar te werken waar de boodschap van verlossing en bevrijding door Jezus Christus het hardste nodig was. Hun eerste werk was onder de kinderen uit achterstandswijken op verschillende plaatsen in ons land. Velen hoorde voor het eerst het evangelie door dit werk en vonden de Heer Jezus. Na enige tijd onder daklozen, drug en alcohol verslaafden te hebben gewerkt op de stations, riep de Heer hen om een gemeente te gaan leiden. In een periode van 18 jaar mochten ze een gemeente stichten. De last van het gemeente leiden werd door de jaren heen steeds zwaarder en het verlangen om vrij te kunnen werken onder kansarme mensen bleef. Na 18 jaar gediend te hebben mochten ze het werk loslaten. Reeds tijdens hun bediening als voorgangers ontwikkelde zich een geheel nieuw werk in Oost-Europa, met name in Roemenië. Namens de stichting Hulp aan Oost Europa reizen ze nu al meer dan 25 jaar naar dat land om de armen daar te helpen en onder hen te evangeliseren. Velen van deze mensen leven in bittere armoede en op zeer afgelegen plaatsen. Ondanks dat Roemenië nu officieel tot de EU behoord, blijft het een straatarm land, waar hulp nog erg noodzakelijk is. Een groot deel van de bevolking leeft nog in armoede.

De toekomst.

Hun verlangen is om door te gaan in de dienst van God, zolang als God hen daartoe de deur blijft openen. Momenteel reizen ze het hele jaar door naar verschillende evangelie en pinkstergemeenten in Nederland en België, om wekelijks spreekbeurten te vervullen en Bijbelstudies te geven. Ons leven heeft pas nut, als we iets kunnen betekenen voor een ander. Men kan een ander geen grotere dienst bewijzen, dan hem of haar het evangelie van Jezus Christus te brengen. Daardoor zal men pas echt gelukkig worden.



Hoe het was.

In december 1989 kwam er een eind aan het bewind van de Roemeense dictator Ceaucescu. De grenzen van het land gingen open. Achter die grenzen bleek een totaal verarmd land te liggen. Sindsdien gaan wij jaarlijks naar Roemenië met voedsel, kleding, Bijbels, kinderevangelisatie materiaal en andere nuttige zaken. Daarnaast proberen we de verschillende evangelische gemeenten die daar zijn, te bemoedigen met Gods Woord. De goederen die we brengen worden voornamelijk gedistribueerd via voorgangers van evangelische gemeenten. Ook hebben we contact met een aantal medewerkers in dat land en zij werken met ons samen om de goederen echt bij de allerarmsten te krijgen. Soms gaan we met een speciale auto van bevriende Roemenen, de bergen in om daar de vele armen te helpen. Met een gewone auto is het onmogelijk om daar te reizen de wegen zijn absoluut onbegaanbaar. Daar leven duizenden Roemenen in bittere armoede, verstoken van elke vorm van hulp. Heel veel kinderen en tieners hebben ook een geestelijke achterstand, vanwege het gebrekkige onderwijs. Vandaar dat we ieder jaar ook school materialen het land binnen brengen, omdat de kosten daarvan het probleem zijn. Wij zijn op zoek naar mensen die ons aan schoolspullen kunnen helpen. Als u ons kunt helpen, wij horen graag van u.

Jaarlijkse zendingsreizen.

Al ruim 26 jaar maken we elk jaar een zendingsreis naar Roemenië. Het begon heel klein, gewoon door het brengen van kleding en vooral Bijbels, waar in die tijd grote behoefte aan was. Maar terwijl we bezig waren kwamen we tot de ontdekking dat er veel meer moest gebeuren, vooral de kinderen hadden onze steun nodig. Kinderen die o.a. geen kans kregen om naar school te gaan, omdat er gewoon geen geld voor was. Of kinderen die slecht gekleed gaan, geen behoorlijke schoenen, geen winterjas tegen de kou. Voor deze kinderen is geen toekomst en als kinderen geen toekomst hebben, dan is de hoop op verandering in een land totaal verloren. Het vraagt heel veel voorbereiding, gelukkig hebben we in Nederland en in Roemenië, een team van mensen die ons daarbij helpen. Iedereen die meer wil weten kan het jaarlijks zendingsverslag downloaden: KLIK HIER.



Humanitaire Hulp.

Regelmatig delen we in Roemenië voedselpakketten uit aan mensen die leven in bittere armoede, in de vele afgelegen gebieden. Daarvoor schromen we niet met de jeep de bergen in te gaan. Velen van deze mensen zijn niet instaat om de kosten van een gevarieerde maaltijd voor een gezin te betalen. De gevolgen zijn vitamine gebrek en ondervoeding, met name bij kinderen.

Kledingtransporten.

In samenwerking met andere stichtingen in ons land, regelen we kleding transporten naar Roemenië. We geven de voorrang aan kinderkleding en vooral kinderschoenen. De laatste jaren was het steeds meer mogelijk om ook nieuwe kleding en schoenen voor kinderen naar Roemenië te brengen.

Evangelisatie.

Naast humanitaire hulp evangeliseren we ook in Roemenië en geven we Bijbelstudies. Daarvoor gaan we naar moeilijk bereikbare plaatsen, om juist daar de boodschap van Gods liefde te brengen, waar men nog weinig hier van hoorde (zie foto rechts). Tevens brengen we Bijbels en evangelisatie lectuur het land binnen en ondersteunen we zendelingen.

Noodfonds.

We hebben een speciaal noodfonds in Roemenië, waaruit we regelmatig problemen kunnen oplossen van financiële aard. Het gaat dan om arme mensen die bijvoorbeeld medische hulp nodig hebben, of buiten hun schuld in financiële nood kwamen. Bijvoorbeeld, men heeft geen werk en kan niet de kosten van verwarming of huisvesting betalen.


Stichting Hulp aan Oost Europa
Bankrekening nr.: NL58 ABNA 0536953589

Copyright © 2017