logo background
Stichting Hulp aan Oost Europa   
ANBI gegevens


Volledige naam: Stichting Hulp aan Oost Europa.

Fiscaal nummer: 8093.89.678

K.v.K. nummer: 30156485

Bankrekening nummer: NL58 ABNA 0536953589Contact gegevens:

H.A.Herbold
Ossewagendrift 10
3436AG Nieuwegein

Bestuurssamenstelling:

dhr. H.A.Herbold - voorzitter - (Evangelist - St. Verbreiding Volle Evangelie)
dhr. M. Herbold - secretaris
mevr. G.C.G. Herbold-Backx - penningmeester
dhr. R. Phaf - bestuurslid - (Evangelist - St. Streetlight Ministries)
dhr. C.H.J. Benschop - bestuurslid
mevr. T. Benschop-Herbold - bestuurslid


Het beloningsbeleid:

De stichting werkt alleen met vrijwilligers en heeft dus geen personeelskosten. Giften die binnenkomen worden geheel besteed aan het doel waar het voor gegeven is. De meeste overige kosten zoals voor transport van goederen, worden door de medewerkers zelf gedoneerd aan de stichting. Dit kenmerk maakt de stichting Hulp aan Oost Europa uniek.


Doelstelling:

Wij richten ons op de zwaksten binnen de samenleving in Roemenië, te weten: kinderen, ouderen en de armste gezinnen. De stichting heeft als doel: het verlenen van hulp aan de armen, zieken, kinderen en bejaarden in Oost-Europa, in de breedste zin, maar bij voorkeur in Roemenië en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.


Het beleidsplan:

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

Het inzamelen van kleding en voedsel, evenals allerlei andere noodzakelijke artikelen, die gebruikt kunnen worden voor de eerste levensbehoeften van de armen, zieken, kinderen en bejaarden in Oost-Europa.

Het zoeken van sponsors voor in de eerste plaats het bekostigen van medische hulp en tevens voor allerlei zaken die nodig zijn om de situatie van de armen te verbeteren in de Oost Europese landen. Daartoe doet ze in de eerste plaats een beroep op verschillende evangelische kerken in ons land, die vrijwillig te kennen hebben gegeven achter dit werk te staan.

Het steunen van zendingprojecten in Oost Europa, vooral onder kans arme kinderen die zonder hulp onvoldoende voeding kleding en scholing zouden ontvangen. Een voorbeeld is het Sociaal Centrum Casa Lumina in Oradea waar we dagelijks een maaltijd wordt verzorgd voor deze kinderen. De stichting financiert dit, maar kan dit alleen doen met hulp van sponsors.


Verslag uitgeoefende activiteiten (2022):

Maandelijks werden de kosten betaald van één warme maaltijd per dag, voor kansarme kinderen in het Sociaal Centrum Casa Lumina te Oradea (Roemenië).

De stichting financieerde het herstel van woningen van arme families in Roemenië, dit was hard nodig omdat men b.v. leefde op straat of in een koud huis of liever gezegd in een krotwoning.

De kosten van school benodigheden, zodat de kinderen van het centrum naar school kunnen, zijn door de stichting betaald.

Een aantal malen zijn medische kosten betaald. In principe is iedereen verzekerd voor medische kosten, maar in de praktijk vragen artsen en ziekenhuizen extra kosten te betalen. De armen kunnen dat niet en komen daardoor in grote problemen. Ook stichting springt dan in en helpt indien mogelijk.

Om een huisuitzetting te voorkomen heeft de stichting een aantal malen de huur en energie kosten betaald van arme mensen die buiten hun schuld in de problemen kwamen in Roemenië. Er wordt dan via het Sociaal centrum een verzoek bij ons ingediend.

We hebben voor gezinnen uit de krotten wijken in Oradea, maandelijks een voedsel pakket kunnen laten maken.

Alle 54 kinderen van het Sociaal Centrum Casa Lumina werden aangekleed, met nieuwe schoenen, nieuwe winterjasjes en kleding.

Er zijn evangelisatie samenkomsten gehouden in verschillende plaatsen rond Oradea (Roemenië).

Enkele Roemeense zendelingen krijgen maandelijks een ondersteuning voor het evangelisatie werk wat ze doen op afgelegen plaatsen. (Naam en adres gegevens zijn op aanvraag beschikbaar)

Iedereen die meer wil weten kan ook het jaarlijks zendingsverslag downloaden: KLIK HIER.


Overzicht van het werk

Voor een totaal overzicht van het werk in pdf: KLIK HIER


Financiële verantwoording:

De stichting verricht op geen enkele wijze commerciële activiteiten om haar doel te bereiken. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: vrijwillige donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten en alle andere verkrijgingen en baten. Er zijn een financiële verslagen beschikbaar over afgelopen 5 jaar, zie hieronder.


Stichting Hulp aan Oost Europa
Bankrekening nr.: NL58 ABNA 0536953589

Copyright © 2017