logo background
Stichting Hulp aan Oost Europa   


Veel gestelde vragen


Wat is de doelstelling van Stichting Hulp aan Oost Europa?

Antwoord: In het algemeen gesproken streven we er naar, om de levensomstandigheden van de armen in Oost europa te verbeteren. Daarbij zien we het als onze eerste taak om de christenen in Roemenië te bemoedigen met de Bijbel en hen ook te helpen waar mogelijk. Tevens evangeliseren we onder de arme bevolking in Roemenië, die veelal in afgelegen plaatsen wonen en in zeer moeilijke omstandigheden moeten leven.


Ons belangrijkste doelstellingen zijn:

 • Humanitaire hulp aan de arme bevolking van Roemenië met als prioriteit kansarme kinderen (zie foto's) en hulpbehoevende ouderen
 • Evangelisatie in Roemenië, op afgelegen en moeilijk bereikbare plaatsen
 • Laagdrempelige Bijbelstudies om de arme en vaak nog ongeletterde bevolking te bereiken met de boodschap van de Bijbel

 • Hoe komt Stichting Hulp aan Oost Europa aan het benodigde geld voor de verschillende projecten?

  Het werk van de Stichting is volledig afhankelijk van ondersteuning door donateurs. Alle projecten worden ondersteund door giften. Deze giften zijn afkomstig van kerken, evangelie gemeenten en individuele gevers. De Stichting is goedgekeurd en geregistreerd als ANBI organisatie.


  Kan ik meer informatie krijgen over jullie ANBI aanstelling bij de belastingdienst?

  Antwoord: Wij hebben een speciale pagina gemaakt met alle informatie die wij wettelijk verplicht zijn om openbaar te maken. Neemt u gerust een een kijkje: KLIK HIER. Mocht u nog meer vragen hebben, dan kunt u zich altijd tot ons wenden KLIK HIER.


  Er zijn verschillende hulp organisaties. Werken jullie ook samen met andere organisaties?

  Antwoord: Wij werken samen met de volgende stichtingen:

 • Roemeense stichting "Fundatia Est Europa". (www.fundatia-est-europa.com)
 • Stichting tot Verbreiding van het Volle Evangelie te Rotterdam. (www.volle-evangelie-boodschap.nl)

 • Het is wel een feit dat wij een eigen werkwijze hanteren en een eigen betrokken achterban hebben. Maar, wij streven er wel naar om ons werk, daar waar mogelijk, goed op elkaar af te stemmen. Vanuit onze christelijke identiteit proberen wij daar waar mogelijk de nood te verlichten. Echter de nood is nog steeds ongekend groot, waardoor de hulp en acties van zowel Hulp aan Oost Europa als de andere organisaties onmisbaar is.  Helpen jullie alleen christenen of iedereen.

  Antwoord: In principe is de humanitaire hulp die wij bieden in de eerste plaats voor christenen bedoeld. De Bijbel zegt het zo "laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs." (1 Tim. 5:8) Dat betekent echter niet dat we in het individuele geval geen hulp zullen bieden als dat noodzakelijk is. Het hangt van de situatie af waarmee we geconfronteerd worden.


  Zenden jullie ook mensen uit?

  Antwoord: Wij werken uitsluitend met Oost-Europese medewerkers en vrijwilligers, om de zelfstandigheid in het land te stimuleren en om taal- en cultuurbarrières te voorkomen. U kunt voor meer informatie over het uitzenden van medewerkers terecht bij de Oost Europa Zending, www.oosteuropazending.com


  Wat is belangrijker, humanitaire hulp of evangelie verkondiging?

  Antwoord: De arme bevolking in Oost Europa heeft in de eerste plaats onze liefde en bewogenheid nodig. Dat kan op verschillende manieren tot uiting komen en dat gebeurt zeker door hen te bemoedigen met Gods woord en gebed. Het is echter niet juist als we hen verder niet zouden helpen. Naast bemoediging en gebed hebben ze voedsel en kleding nodig. Het één sluit het ander niet uit.


  Wat is het verschil tussen Stichting Hulp aan Oost Europa en andere hulporganisaties die werken in Oost-Europa?

  Antwoord: Wij richten ons op de zwaksten binnen de samenleving, te weten: kinderen, ouderen en de armste gezinnen. De stichting werkt alleen met vrijwilligers en heeft dus geen personeelskosten. Giften die binnen komen worden altijd in het geheel besteed aan het doel waar het voor gegeven is. Alle overige kosten zoals voor transport van goederen en mensen, worden door de medewerking zelf betaald. Dit kenmerk maakt de stichitng Hulp aan Oost Europa uniek.


  Stichting Hulp aan Oost Europa
  Bankrekening nr.: NL58 ABNA 0536953589

  Copyright © 2017