logo background
Stichting Hulp aan Oost Europa   


Onze projecten


Kansen voor kinderen.


In Roemenië leven nog veel gezinnen in armoede en de kinderen lijden daar altijd het meest onder. Zij leven vaak met grote gezinnen in huisjes die steeds meer in verval raken, zonder moderne faciliteiten zoals water en stroom aansluiting. Doordat voldoende gezond eten, warmte en vers water ontbreekt, blijven de kinderen klein en ondervoed. Zij zijn heel ontvankelijk voor ziekten en infecties.

Door de grote armoede leren de kinderen feitelijk geen normale sociale vaardigheden aan, maar ze leren al heel jong zelf te overleven door te liegen en te stelen. Onze stichting wil deze negatieve circel doorbreken en deze problemen bij de wortel aan te pakken, door de kinderen zo vroeg mogelijk op te nemen in een dagelijks programma van vorming en scholing. Dit brengt uiteraard hoge kosten met zich mee, waaraan de ouders niet kunnen bijdragen. Onze stichting draagt daarom bij in de kosten, zodat het programma door zoveel mogelijk kinderen toch bezocht kan worden. We willen ze graag een kans geven op een beter en stabiel gezinsleven in menswaardige omstandigheden. Op de foto's staan kinderen die net nieuwe kleren hebben gekregen. Meer info?  KLIK HIER
Noodhulp voor de arme bevolking.


Hoewel Roemenië in 2007 binnen de EU kwam, blijft de armoede in het westen vrijwel "onopgemerkt". Daarin tegen zijn de prijzen van voedsel, kleding, water en energie de laatste jaren sterk gestegen. De crisis die vanaf 2009 gaande is, heeft juist in deze landen veel faillissementen en het verlies van banen tot gevolg. Door gebrek aan voldoende financiën kunnen veel families niet meer voorzien in de eerste levensbehoeften. Ouders raken volkomen ontmoedigd door deze omstandigheden. De werkeloosheids uitkering is veel te laag om zowel voor het eten als de energiekosten te betalen. Voor hen is elke dag een bevestiging van een uitzichtloze situatie. Om die reden brengen we elk jaar vele honderden paren, nieuwe leren kinderschoenen naar Roemenië evenals, nieuwe kinderjasjes voor de winter. Daarnaast, kinderkleding in de meest uiteenlopende maten, nieuwe spijkerbroeken, schooltassen, sportschoenen etc., het is teveel om allemaal op te noemen.

We nodigen dan de ouders uit om met hun kinderen naar een sociaal centrum te komen. Onze stichting biedt hen in de eerste plaats een voedselpakket aan en daarna begint het uitdelen van de vele nieuwe kinderschoenen, kleding en jasjes die we hebben meegenomen. Het lijkt dan wel een dag op de markt. Alle goederen zijn in dozen uitgestald op verschillende tafels in de grote zaal en men wordt in groepjes binnengelaten. Daarna begint het zoeken en passen en we kunnen u verzekeren dat het een feest is. Tevens zorgen we voor de aankoop van hout, zodat de verschillende gezinnen hun huis kunnen verwarmen voor de winter komt. Dit kan uiteraard alleen omdat er sponsor in ons land zijn die met ons mee werken.
Nog vragen? KLIK HIEREvangelisatie onder de arme bevolking.


Naast humanitaire hulp evangeliseren we ook in Roemenië en geven we Bijbelstudies. Soms gaan we naar moeilijk bereikbare plaatsen, om juist daar de boodschap van Gods liefde te brengen, waar men nog weinig hier van hoorde. Tevens brengen we Bijbels en evangelisatie lectuur het land binnen en ondersteunen we zendelingen. We houden ook elk jaar evangelisatie diensten in het centrum (zie foto's). Meestal is de belangstelling erg groot en zit de zaal vol. We willen deze mensen graag bemoedigen en zegenen met de boodschap van Gods liefde.


We evangeliseren ook in de gevangenis. Roemenië kent gevangenissen met overvolle cellen, geen privacy en hygiëne. Het leven van veel gevangenen in Oost-Europa ziet er beslist treurig uit. Een bezoek van ons is daarom erg waardevol voor hen en wordt door de gevangenen erg gewaardeerd. Het overgrote deel van de Roemeense delinquenten zit vast voor diefstallen vanwege armoede tengevolge van werkeloosheid, of andere moeilijke sociale omstandigheden. Op diefstallen staan in Roemenië hoge straffen.

Samen met een team van het sociaal centrum, bezoeken we regelmatig de staatsgevangenis, waar we een evangelisatie dienst mogen houden. Gods Woord raakt hen altijd zeer. Wij nemen meestal een pakketje voor hen mee met onder meer toiletartikelen. In zo'n dienst zingen en getuigen we over de liefde van Jezus en daarna mogen we de gevangenen toespreken met een krachtig Bijbelwoord. De reacties zijn altijd positief. De gevangenen zijn zo dankbaar dat wij wat licht komen brengen in hun duisternis. Bij zo'n bezoek, nodigen we als eerste voor de samenkomsten uit, degene die nooit of bijna nooit bezoek krijgen. Zij hebben deze bemoediging extra hard nodig. Door ook iets mee te nemen voor de gevangenen, laten we de liefde van Jezus aan hen zien.Stichting Hulp aan Oost Europa
Bankrekening nr.: NL58 ABNA 0536953589

Copyright © 2017