logo background
Stichting Hulp aan Oost Europa   
Sociaal centrum Casa Lumina in Oradea


We werken al jaren samen met de Roemeense stichting "Fundatia Est Europa". Zij beheren een sociaal centrum in Oradea voor kansarme kinderen, zie ook www.fundatia-est-europa.com. We ondersteunen het werk van het centrum met een maandelijkse bijdrage voor o.a. een dagelijkse warme maaltijd, kleding, schoolkosten, transportkosten van de kinderen en hout voor de verwarming van het centrum.

Welke kinderen bezoeken het centrum feitelijk?
Het zijn in ieder geval kinderen die normaal onvoldoende voeding krijgen en onvoldoende verzorging. Zij kunnen hier aan het centrum komen om een gratis warme maaltijd te krijgen en eventueel kleding, maar wel onder de strikte voorwaarde dat de kinderen de aangeboden lees- reken- en taallessen gaan volgen.

De meeste kinderen hebben nog wel één of beide ouders maar worden normaal verwaarloosd. Ze worden soms uit bedelen gestuurd en ook komt het voor dat ze lange tijd niet thuis komen, bijvoorbeeld omdat ze thuis mishandeld worden door ouders die alcohol verslaafd zijn.

De kinderen zijn in principe vanaf 6 jaar welkom, maar ook als baby kunnen de moeders ze regelmatig naar het centrum brengen voor advies, hygiëne lessen, voeding en kleding. Op die manier zijn de hulpverleners op het centrum al bekend met de kinderen en is instroming in de verschillende projecten gemakkelijker.

In het centrum is o.a. een speciale kindergroep voor kinderen tot 6 jaar, dus nog voor dat ze naar school gaan. In deze kindergroep leren de kinderen vooral belangrijke lessen in omgangsvorm zoals samen spelen en hygiëne. De kindergroep bestaat momenteel uit 18 kinderen, ze willen graag uitbreiden maar de kosten zijn veelal nog te hoog. Deze kinderen zijn elke dag van 8 tot 13 uur op het centrum. Ze krijgen om 8 uur brood en melk, sommigen krijgen wat van thuis mee, maar de meeste hebben niets en zouden normaal ook geen ontbijt krijgen thuis. Daarna krijgen ze om 12 uur de warme maaltijd, die weer door onze stichting wordt mogelijk gemaakt. Daarvoor maken we als stichting, elke maand een aanzienlijk bedrag over.

Vanaf 13 uur begint dan de z.g. naschool voor de kinderen van 6 tot 18 jaar en evt. ouder. Dat zijn de kinderen die wel normaal naar school gaan, maar thuis absoluut niet instaat zijn om huiswerk te maken. De naschool wordt op dit moment bezocht door 25 kinderen. Ook deze kinderen krijgen de warme maaltijd aangeboden waar we als stichting voor zorgen.

Op de foto's ziet een paar kinderen van het centrum. Wij zorgen tevens elk jaar voor nieuwe schoenen en kleding, we kunnen dit bekostigen door de maandelijkse giften van sponsors. Ook sponsor worden? KLIK HIER

Stichting Hulp aan Oost Europa
Bankrekening nr.: NL58 ABNA 0536953589

Copyright © 2017