logo background
Stichting Hulp aan Oost Europa   
  • Slide 1
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9

Stichting Hulp aan Oost Europa

Evangelisten Henk en Diny Herbold


Help ons dit prachtige werk onder de armen in Roemenië, voort te zetten. Veel families in Roemenië leven een armoedig bestaan. Men kan vaak de basis voor een minimaal levensonderhoud, niet bij elkaar krijgen en dit betekent absoluut armoede. Daarbij komt dat de prijzen van voedsel, kleding, water en energie de laatste jaren weer enorm gestegen zijn en de lonen zijn schrikbarend laag gebleven. Ook de crisis die al enkele jaren in Europa gaande is, heeft speciaal in deze landen tot veel faillissementen geleid en het verlies van banen, met voor Roemenië desastreuse gevolgen.

Zoals altijd hebben de kinderen daar nog het meest onder te lijden, bijvoorbeeld doordat voldoende gezond eten, warmte en vers water ontbreekt, blijven kinderen vaak klein en ondervoed. Zij zijn dan ook meer ontvankelijk voor ziekten en infecties. Door het jaar heen doen we als stichting wat we kunnen, om vooral deze kinderen te helpen.

Maar de nood neemt nog steeds toe en soms ontbreekt het ook ons aan genoeg financiële middelen om alles te kunnen doen wat nodig is. Vandaar dat we nog steeds op zoek zijn naar mensen die ons regelmatig een gift willen sturen. Die regelmaat is erg belangrijk want we hebben als stichting ook projecten die we maandelijkse ondersteunen, dit doen wij al vele jaren. Om maar iets te noemen: we doen er alles aan om te zorgen dat kinderen dagelijks een maaltijd kunnen gaan halen.

Daarnaast zorgen we elk jaar weer voor mooie schoenen en kleding. Er wordt dan één dag de gelegenheid gegeven aan de mensen, om schoenen en kleding gratis op te halen. Daarvoor moeten we soms stappen in geloof doen, zoals het tijdig inkopen van schoenen en kinderjasjes, in het vertrouwen dat God voor de financiën zal zorgen. De Heer liet ons keer op keer merken dat Zijn zegen rust op onze missie. Voor meer belangstelling of speciale vragen kunt ons altijd een berichtje sturen. U krijgt altijd antwoord.

Onze doelstellingen


Ouderenzorg

Ouderen hebben het in Roemenië niet gemakkelijk. Men is vaak aangewezen op hulp van familie. Verpleeghuizen zijn er wel, maar de kwaliteit is slecht. Daarom proberen we te helpen, waar mogelijk.

Humanitaire hulp

In Roemenië leven nog steeds gezinnen in armoede. Ons doel is om de armoede te bestrijden, o.a. door het sturen van geld voor voedsel, scholing en medische hulp. We hebben daarvoor we een noodfonds.

Evangelisatie

Naast humanitaire hulp, is onze belangrijkste roeping is om te evangeliseren in Roemenië. We gaan daarvoor ook zelf naar moeilijk bereikbare plaatsen, om te getuigen van Gods liefde. Ook ondersteunen we predikers.

Kansen voor kinderen

Onze stichting draagt bij aan een dagelijkse maaltijd, scholing en kleding, voor kansarme kinderen. Tevens krijgen ze onderwijs op basis niveau en... leren ze wat de Bijbel zegt. We willen ze graag een kans geven.


Stichting Hulp aan Oost Europa
Bankrekening nr.: NL58 ABNA 0536953589

Copyright © 2017